VÝSTAVY - King Charles Spaniel

Přejít na obsah

VÝSTAVY

Jak na výstavu

Jak a kdy přihlásit na výstavu:
Kde zjistit termín výstav?
Termíny výstav a adresy pořadatelů zjistíte několika způsoby:
- v kynologických časopisech (Pes přítel člověka, Svět psů, Planeta zvířat, Myslivost apod.)
- tuzemské výstavy na našich klubových stránkách - Kalendář výstav nebo nainternetových stránkách ČMKU
- zahraniční výstavy na internetových stránkách kynologické organizace daného státu (VDH, ÖKV, SKJ ...)

Typy výstav:
oblastní - se zadáváním titulu Oblastní vítěz
krajské - se zadáváním titulu Krajský vítěz
speciální - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Vítěz barvy, Vítěz speciální výstavy pes, Vítěz speciální výstavy fena, nejlepší mladý jedinec, BOJ, BOV, BOB
speciální klubové - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Klubový vítěz pes, Klubový vítěz fena, Vítěz speciální výstavy pes, Vítěz speciální výstavy fena, BOJ, BOV, BOB
klubové - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Klubový vítěz pes nebo Nejlepší pes výstavy, Klubový vítěz fena nebo Nejlepší fena výstavy, BOJ, BOV, BOB
národní - se zadáváním titulu CAJC, CAC, CAC-ČMKU, BOJ, BOV, Národní vítěz, BOB
mezinárodní - se zadáváním titulu CAJC, CAC, CACIB FCI, CAC-ČMKU, BOJ, BOV, BOB
evropská - se zadáváním titulu Evropský vítěz CACIB, Evropský vítěz mladých CAJC, Evropský veterán vítěz, BOJ, BOV, BOB
světová - se zadáváním titulu Světový vítěz CACIB, Světový vítěz mladých CAJC, Světový veterán vítěz, BOJ, BOV, BOB

Do jaké třídy přihlásit:
třída štěňat - pro psy a feny ve věku od 4 do 6 měsíců
třída dorostu - pro psy a feny ve věku od 6 do 9 měsíců
třída mladých - pro psy a feny ve věku od 9 do 18 měsíců
mezitřída - pro psy a feny ve věku od 15 do 24 měsíců
třída otevřená - pro psy a feny starší 15 měsíců
třída vítězů - pro psy a feny starší 15 měsíců s uznanými tituly mezinárodní či národní šampión, Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy
třída šampiónů - pro psy a feny od 15 měsíců s uznaným titulem mezinárodní či národní šampión členské země FCI (pouze na MVP)
třída veteránů - pro psy a feny starší 8 let věk se v různých státech liší, obvykle od dosaženého 8. roku)
třída čestná - pro psy a feny od 15 měsíců s uznaným titulem mezinárodní či národní šampion členské země FCI, nezadává se CAC a vítěz třídy se neúčastní soutěže o BOB (mimo MVP)
třída mimo konkurenci - pro psy a feny od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí
Pro zařazení do třídy je rozhodující dovršení věku psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky na výstavu.

Výstavní ocenění:
Ocenění psa se provádí zadáním známky.
třída štěňat - velmi nadějný, nadějný
třída dorostu - velmi nadějný, nadějný
třída mladých, mezitřída, třída otevřená, vítězů, šampiónů, veteránů - výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný, neposouzen, vyloučen z posuzování
Pořadí se určuje u prvních 4 jedinců oceněných známkou V, VD, VN, N.

Výstavní tituly:
Vítěz třídy
- uděluje se na oblastních či krajských výstavách, a to jedincům, kteří získali ve třídách mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů či veteránů ocenění výborný 1.
Oblastní a krajský vítěz
- uděluje se nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů tříd: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů.
Vítěz barvy
- uděluje se pouze na klubových a speciálních výstavách, podmínky pro udělení upravuje statut příslušného klubu. Na naší výstavě se tento titul uděluje nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené a vítězů v daném barevném rázu BT, BH, TR, B.
Klubový vítěz
- podmínky pro udělení upravuje statut příslušného klubu. Na naší výstavě se tento titul uděluje nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů barvy s titulem výborných 1 - CAC , Vítěz barvy.
Vítěz speciální výstavy
- podmínky pro udělení upravuje statut příslušného klubu. Na naší výstavě se tento titul uděluje nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů barvy s titulem výborných 1 - CAC , Vítěz barvy.
Nejlepší pes a nejlepší fena
- podmínky pro udělení upravuje statut příslušného klubu. Na naší výstavě se tento titul uděluje nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů barvy s titulem výborných 1 - CAC , Vítěz barvy.
Jedná se o výstavu na které nemůže být zadán titul Klubový vítěz nebo titul Vítěz speciální výstavy.
Národní vítěz
- uděluje se nejlepšímu psovi a feně plemene z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené a třídy vítězů (tedy jedinci s čekatelstvím CAC-ČMKU).
BOJ - Best of Juniors - Nejlepší mladý jedinec
- uděluje se psovi nebo feně z konkurence V 1, CAJC ze třídy mladých
BOV - Best of Veterans - Nejpší veterán
- uděluje se psovi nebo feně z konkurence vítězů třídy veteránů.
BOB - Best of Breeds - Vítěz plemene
- soutěží o něj nejlepší mladý jedinec (BOJ), nejlepší jedinci (fena i pes - s titulem NV nebo CACIB, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán (BOV). Tento titul může být zadán pouze na výstavách se zadáváním min. CAC.
BOS - Best of Opposite Sex nebo Best of Sex
- nepovinná soutěž
BIG - Best in Group - Vítěz skupiny
- do této soutěže nastupují všichni vítězové plemen příslušné skupiny FCI - King Charles španěl patří do IX. skupiny FCI. Obdobně BIG Junior a případně BIG Veterán.
BOD - Best of Day - Vítěz dne
- do této soutěže nastupují všichni vítězové skupin (BIG) daného dne u vícedenních výstav. Obdobně BOD Junior a případně BOD Veterán.
BIS - Best in Show - Vítěz výstavy
- do této soutěže nastupují všichni vítězové skupin (BIG) u jednodeních výstav, popř. vítězové dne (BOD) v posledním dni výstavy. Obdobně BIS Junior a případně BIS Veterán.
Žádný z titulů není nárokový.

Co s sebou na výstavu:
- platný očkovací průkaz nebo pas s potvrzením od veterináře, že pes je řádně očkován proti vzteklině
- vstupní list (ten by vám měl být doručen od pořadatele nejméně 10 dnů před výstavou)
- průkaz původu psa a přílohu, kam se vám zapíší získaná ocenění
- věci pro psa, miska na vodu, voda, vodítko, hřeben, kartáč, odměna pro psa, výstavní stůl nebo klec, deku
- skládací židli pro vás (posuzování trvá několik hodin a nevíte, kdy přesně přijdete na řadu)
- nezapomeňte na vhodné oblečení k vašemu pejskovi.

Posuzování:
Ráno po vstupu na výstavu a absolvování povinné veterinární přejímky psů si vyzvednete katalog, ve kterém zjistíte, v jakém kruhu a kde se bude posuzovat vaše plemeno. V kruhu si potom vyzvednete katalogové číslo a posudkový list (s tím potom nastoupíte do kruhu k posouzení psa). V kruhu je mimo rozhodčího také vedoucí kruhu a zapisovatel. Do kruhu se vždy dostavte včas podle pokynů vedoucího kruhu. Psi jsou v kruhu seřazeni podle katalogových čísel. Po vstupu do kruhu si psa postavte do výstavního postoje. Rozhodčí si nastoupené psy prohlédne a poté vás vyzve společně do pohybu. Pejsek se předvádí na tenkém předváděcím vodítku při vaší levé noze. Pak si rozhodčí zve jednotlivé psy k dividuálnímu posouzení - prohlídka zubů, stavby těla, kvality osrstění. Následuje předvedení v pohybu tam a zpět a diktování posudku se zadáním známky pro vašeho psa. Po posouzení všech jedinců ve třídě rozhodčí určí pořadí a udělí tituly. Po posouzení nezapomeňte svého pejska pochválit či odměnit pamlskem, i když jste třeba nedopadli podle vašeho očekávání.
King Charles Spaniel Klub
Na příkopě 316
411 19 Mšené lázně
Czech Republic
Copyright King Charles Spaniel Klub © 2014. All Rights Reserved | Webdesign pes-net.cz
Copyright King Charles Spaniel Klub © 2014. All Rights Reserved | Webdesign pes-net.cz
Návrat na obsah