Klubové poplatky - King Charles Spaniel

Přejít na obsah

Klubové poplatky

KLUB
Způsob  úhrady za použití krycího listu: poplatek je ve výši 300,- Kč a úhradu  provádí majitel feny, pokud fena zabřezne, společně s platbou za zapsaná  štěňata. Tato úprava je z důvodu, že někteří majitelé fen využívající  ke krytí psa z jiného klubu, případně ze zahraničí, neuhradili nebo se  nedohodli s majitelem psa o úhradě poplatku. Je na dohodě obou stran, jak se o úhradu poplatku rozdělí. Potvrzení o úhradě je možné zaslat až s přihláškou k zápisu štěňat.
Při platbách převodem (vkladem) na účet vždy uvádějte variabilní symbol!
CENÍK KLUBOVÝCH POPLATKŮ SLUŽEB PLEMENNÉ KNIHY ČMKJ (PDF)

Při každé platbě zašlete kopii dokladu o platbě za:

členský příspěvek - jednateli klubu  kingove@gmail.com

bonitace - hlavní poradce chovu  olga.dol@seznam.cz

poplatek za krycí listy, krytí  - hlavní poradce chovu  olga.dol@seznam.cz

King Charles Spaniel Klub
Na příkopě 316
411 19 Mšené lázně
Czech Republic
Copyright King Charles Spaniel Klub © 2014. All Rights Reserved | Webdesign pes-net.cz
Copyright King Charles Spaniel Klub © 2014. All Rights Reserved | Webdesign pes-net.cz
Návrat na obsah